Piotr – Hogar

Zw. Świata (FCI), V-ce Zw. Świata (FCI), Zw. Europy Jr., Zw. Europy Środkowo – Wschodniej, 2 x Inter Champion (CIB, CIE), 11 x Champion – PIOTR von der Zenteiche